Đề bài - trả lời câu hỏi mục 1 trang 182 sgk địa lí 6 chân trời sáng tạo


Bài TậpBài 20. Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừn..
+ Động vật: Rừng mưa nhiệt đới có các loài leo trèo giỏi, nhiều côn trùng, chim, thú,...; xavan và thảo nguyên có nhiều loài ăn cỏ (ngựa, linh dương,...) và các loài ăn thịt (sư tử, linh cẩu,...); đới lạnh có gấu trắng, ngỗng trời,...

Đề bài

Dựa vào hình 20.1, 20.2 và nội dung trong bài học, em hãy cho ví dụ về sự đa dạng của thế giới sinh vật ở lục địa và đại dương mà em biết.

Hình 20.1. Một số thảm thực vật trên thế giới

Hình 20.2. Một số loại động vật ở lục địa và đại dương

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 20.1, 20.2 và đọc thông tin về sự đa dạng của thế giới sinh vật trong SGK.

Lời giải chi tiết

Sự đa dạng của thế giới sinh vật ở lục địa và đại dương:

- Lục địa: Thực vật và động vật hết sức phong phú và đa dạng,có sự khác biệt giữa các đới khí hậu.

+ Thực vật: Từ cực về Xích đạo có các thảm thực vật đặc trưng như đài nguyên, rừng lá kim, thảo nguyên, hoang mạc, xavan, rừng nhiệt đới,...

+ Động vật: Rừng mưa nhiệt đới có các loài leo trèo giỏi, nhiều côn trùng, chim, thú,...; xavan và thảo nguyên có nhiều loài ăn cỏ (ngựa, linh dương,...) và các loài ăn thịt (sư tử, linh cẩu,...); đới lạnh có gấu trắng, ngỗng trời,...

- Đại dương:

+ Thực vật: các loài rong, tảo gần bờ.

+ Động vật: Phong phú và đa dạng, có trên 19 000 loài cá biển.