Đề bài - trả lời câu hỏi mục 2 trang 77 sgk khtn 6 kết nối tri thức với cuộc sống


Bài TậpBài 22: Cơ thể Sinh vật
Quan sát hình 22.5 và xác định cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào.

Đề bài

Quan sát hình 22.5 và xác định cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình nào thấy rõ từng tế bào.

Lời giải chi tiết

Cơ thể đơn bào: Tảo lục, vi khuẩn gây bệnh uốn ván.

Cơ thể đa bào: em bé, con bướm, cây hoa mai.