Đề bài - trả lời câu hỏi mục 2 trang 80 sgk khtn 6 kết nối tri thức với cuộc sống


Bài TậpBài 23: Tổ chức cơ thể đa bào
Quan sát hình 23.3 và 23.4 nêu một số mô ở người và ở thực vật.

Đề bài

Quan sát hình 23.3 và 23.4 nêu một số mô ở người và ở thực vật.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình và đọc tên các mô trong hình.

Lời giải chi tiết

Mô ở người gồm:

- Mô liên kết.

- Mô cơ.

- Mô biểu bì ở da.

Mô ở thực vật gồm có:

- Mô mạch gỗ.

- Mô mạch rây.

- Mô biểu bì.