Đề bài - trả lời câu hỏi mục 4 trang 82 sgk khtn 6 kết nối tri thức với cuộc sống


Bài TậpBài 23: Tổ chức cơ thể đa bào
- Hệ tuần hoànlàcó chức năng tuần hoànmáu trong cơ thể người, vận chuyển chấtdinh dưỡng, hocmôn, oxygen, cacbondioxide, tế bào máu ra và vào các tế bào trong cơ thể để nuôi dưỡng nó, đưa các chất thải đến cơ quan bài tiết ra ngoài, giúp chống lại bệnh tật, để duy trì cân bằng nội môi.

Đề bài

Tìm hiểu một hệ cơ quan ở người và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Hệ cơ quan đó có những cơ quan nào?

2. Nêu chức năng của hệ cơ quan đó đối với cơ thể.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tra cứu thông tin hệ cơ quan ở người.

Lời giải chi tiết

Ví dụ hệ tuần hoàn ở người:

- Hệ tuần hoàn gồm tim, máu, hệ thống mạch máu.

- Hệ tuần hoànlàcó chức năng tuần hoànmáu trong cơ thể người, vận chuyển chấtdinh dưỡng, hocmôn, oxygen, cacbondioxide, tế bào máu ra và vào các tế bào trong cơ thể để nuôi dưỡng nó, đưa các chất thải đến cơ quan bài tiết ra ngoài, giúp chống lại bệnh tật, để duy trì cân bằng nội môi.