Đề bài - trả lời vận dụng trang 24 sgk toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống


Bài TậpBài 27. Hai bài toán về phân số
Trong ngày Black Friday, \(\dfrac{3}{4}\) số mặt hàng trong một siêu thị được giảm giá. Tính ra có khoảng 6 000 mặt hàng được giảm trong ngày này. Hãy cho biết siêu thị có khoảng bao nhiêu mặt hàng.

Đề bài

Trong ngày Black Friday, \(\dfrac{3}{4}\) số mặt hàng trong một siêu thị được giảm giá. Tính ra có khoảng 6 000 mặt hàng được giảm trong ngày này. Hãy cho biết siêu thị có khoảng bao nhiêu mặt hàng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy 6000 chia cho \(\dfrac{3}{4}\)

Lời giải chi tiết

Theo giả thiết, \(\dfrac{3}{4}\) số mặt hàng là 6 000 mặt hàng. Do đó siêu thị có số mặt hàng là:

\(6000:\dfrac{3}{4} = 6000.\dfrac{4}{3} = 8000\)(mặt hàng).