Deluded là gì


Hỏi ĐápLà gì

Thông tin thuật ngữ deluded/ tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm deluded/ tiếng Anh deluded/
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ deluded/

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

deluded/ tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ deluded/ trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ deluded/ tiếng Anh nghĩa là gì.


quảng cáo

Đầm váy sơ sinh bé gái tặng kèm quần 60.000 đ 75.000 đ (giảm 20%) xem thêm và mua

Thuật ngữ liên quan tới deluded/

 • prepossession tiếng Anh là gì?
 • ferroresonance tiếng Anh là gì?
 • insulating tiếng Anh là gì?
 • cable-laid tiếng Anh là gì?
 • populously tiếng Anh là gì?
 • bracteate tiếng Anh là gì?
 • dejecting tiếng Anh là gì?
 • galena tiếng Anh là gì?
 • merrier tiếng Anh là gì?
 • detonations tiếng Anh là gì?
 • advowson tiếng Anh là gì?
 • anthropogeny tiếng Anh là gì?
 • collect tiếng Anh là gì?
 • euhemerism tiếng Anh là gì?
 • bowman tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của deluded/ trong tiếng Anh

deluded/ có nghĩa là: Không tìm thấy từ deluded/ tiếng Anh. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này!

Đây là cách dùng deluded/ tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ deluded/ tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

Không tìm thấy từ deluded/ tiếng Anh. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này!