Đỉnh cao của cuộc cách mạng 1905 1907 ở Nga là


Mẹo Hay

Đỉnh cao của Cách mạng Nga 1905-1907 là gì?

A. Khởi nghĩa ở Mát-xcơ-va.

Đáp án chính xác

B. Khởi nghĩa của thủy thủ Pô-tem-kin.

C. Nổi dậy của nông dân.

D. Biểu tình ở Pê-téc-bua.

Xem lời giải

Đỉnh cao của Cách mạng Nga 1905-1907 là gì?

18/08/2020 3,531

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Câu Hỏi:

Đỉnh cao của Cách mạng Nga 1905-1907 là gì?

A. Khởi nghĩa ở Mát-xcơ-va. B. Khởi nghĩa của thủy thủ Pô-tem-kin. C. Nổi dậy của nông dân. D. Biểu tình ở Pê-téc-bua.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 8 bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đỉnh cao của Cách mạng Nga 1905-1907 là khởi nghĩa ở Mát-xcơ-va

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Báo đáp án sai

Đang xử lý...

Cảm ơn Quý khách đã gửi thông báo.

Quý khách vui lòng thử lại sau.

Sự kiện nào được xem là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?

Sự kiện nào được xem là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?

A. Cuộc khởi nghĩa vũ trang bùng nổ ở Mát-xcơ-va (12-1905).

B. Phong trào đấu tran của công nhân trong năm 1906.

C. Cuộc nổi dậy của nông dân đánh phá dinh cơ của địa chủ phong kiến (5-1905).

D. 14 vạn công nhân Pê-téc-bua đưa bản yêu sách lên nhà vua (1905).

Hướng dẫn

Đỉnh cao của cuộc đấu tranh 1905 – 1907 là cuộc khởi nghĩa vũ trang bùng nổ ở Mát-xcơ-va tháng 12-1905. Các chiến sĩ cách mạng đã chiến đấu vô cùng anh dùng trong gần hai tuần lễ. Cuối cùng, cuộc khởi nghĩa bị thất bại vì lực lượng quá chênh lệch.
Đáp án cần chọn là: A

Ngân hàng trắc nghiệm lịch sử

Sự kiện nào được xem là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?


Câu 45961 Nhận biết

Sự kiện nào được xem là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?


Đáp án đúng: a


Phương pháp giải

Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX --- Xem chi tiết

...