Đồ vô dụng là gì


Hỏi ĐápLà gì

Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vo˧˧ zṵʔŋ˨˩jo˧˥ jṵŋ˨˨jo˧˧ juŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vo˧˥ ɟuŋ˨˨vo˧˥ ɟṵŋ˨˨vo˧˥˧ ɟṵŋ˨˨

Tính từSửa đổi

vô dụng

  1. Không dùng được vào việc gì. Kẻ vô dụng.Đồ vô dụng.

Đồng nghĩaSửa đổi

  • vô bổ
  • vô ích
  • vô tích sự

Trái nghĩaSửa đổi

  • có ích
  • hữu dụng
  • hữu íchMục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung. (Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)