Duck in water là gì - Nghĩa của từ duck in water


Là gìNghĩa của từDuck in water

duck in water có nghĩa là

Pre-Cum.Chất lỏng trước xuất tinh rõ ràng và trượt ra khỏi niệu đạo của một người đàn ông và trên trục của anh ta.Nó lăn ra như nước ra khỏi một con vịt trở lại;cao nhớt tiền xuất tinh dịch tinh dịch.

ví dụ

cảm ơn chúa vì nước vịt hoặc tôi sẽ không thể slide tôi dựng dương vật vào orifice chặt chẽ này.

duck in water có nghĩa là

ai đó có hoặc ai đó có vẻđể có một tài năng thiên nhiên và /hoặc thích sử dụng tài năng đó. Một con vịt cơ thể được tạo ra một cách tự nhiên để bơi.Đó là cơ thể tự nhiên phao để tất cả phải làm là đá khi nó hòa bình lướt dọc theo nước.

ví dụ

được sử dụng trong Bối cảnh của "Vì vậy, giống như một con vịt trong nước. " "Cách bạn nhảy, bạn giống như một con vịt trong nước."