Dưới triều đại nào Trung Quốc trở thành quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu á


Dưới triều đại nào Trung Quốc trở thành quốc...

Câu hỏi: Dưới triều đại nào Trung Quốc trở thành quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á?

A. Triền đại phong kiến nhà Tần.

B. Triều đại phong kiến nhà Đường.

C. Triều đại phong kiến nhà Minh.

D. Triều đại phong kiến nhà Thanh.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 7 Học kì 1 có đáp án (Lần 1) !!