Early redemption là gì


Hỏi ĐápLà gì

Redemption Fee là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Redemption Fee / Lệ phí mua lại trong Đầu tư Quỹ tương hỗ.

Thông tin chung

Tiếng Anh Redemption Fee
Tiếng Việt Lệ phí mua lại
Chủ đề Đầu tư Quỹ tương hỗ

Định nghĩa - Khái niệm

Redemption Fee là gì?

Phí cứu chuộc là một khoản phí trả cho nhà đầu tư khi cổ phần được bán từ một quỹ. Lệ phí được tính bởi các công ty quỹ và được thêm lại vào quỹ. Phí cứu chuộc cũng có thể được gọi là một "Phí thoát", phí thời gian thị trường, hoặc Phí giao dịch ngắn hạn. Nó thường được thiết lập trong một khung thời gian quy định.

  • Redemption Fee là Lệ phí mua lại.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Quỹ tương hỗ.

Thuật ngữ tương tự - liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Redemption Fee

  • Mutual Fund Definition
  • Exit Fee
  • Mutual Fund Timing
  • Load Definition
  • Foregone Earnings
  • Contingent Deferred Sales Charge (CDSC)
  • Lệ phí mua lại tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Quỹ tương hỗ Redemption Fee là gì? (hay Lệ phí mua lại nghĩa là gì?) Định nghĩa Redemption Fee là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Redemption Fee / Lệ phí mua lại. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục