Elephant skin là gì - Nghĩa của từ elephant skin


Là gìNghĩa của từElephant skin

elephant skin có nghĩa là

Đó là da trên undercargal của bạn, bit giữa những quả bóng của bạn và hậu môn của bạn

Ví dụ

Mary liếm Da voi của tôi sau đó đã đi vòng và mạ ass của tôi

elephant skin có nghĩa là

Voi da có nghĩa là bạn không chăm sóc những gì người khác nghĩ về bạn.

Ví dụ

Mary liếm Da voi của tôi sau đó đã đi vòng và mạ ass của tôi