Em hãy sưu tầm một số câu thơ câu ca dao hoặc tục ngữ nói về tính giản dị


Mk sưu tầm khoảng 6 câu nhé! Thật ra còn nhiều lắm

1. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

2. Áo vải cơm rau.

3. Ăn phải dành, có phải kiệm.

4. Ăn lấy chắc mặc lấy bền.

5. Ăn cần ở kiệm.

6. Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ. Tự kiêu 1 chút cũng là thừa.

...

Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 7 GDCD Giải bài tập SGK Giáo dục công dân lớp 7 hay nhất !! Em hãy sưu tầm một số câu thơ, câu ca...

Em hãy sưu tầm một số câu thơ, câu ca dao hoặc tục ngữ nói về tính giản dị