Extra cheese pizza là gì - Nghĩa của từ extra cheese pizza


Là gìNghĩa của từExtra cheese pizza

extra cheese pizza có nghĩa là

Ít hơn phô mai Sau đó, bạn sẽ đưa vào một loại phô mai thông thường hơn pizza.

Ví dụ

"Tôi có thể nhận được một loại phô mai không pizza với thêm phô mai, hoặc trong các thuật ngữ dễ dàng hơn ... thêm nữa bánh pizza chống phô mai?"