Foosketball là gì - Nghĩa của từ foosketball


Là gìNghĩa của từ

foosketball có nghĩa là

Một môn thể thao được tạo ra bởi và Dành cho các vị thần, kết hợp bóng đá, bóng rổ và fricebee tối thượng.Giống như trong Frisbee tối thượng, một người chơi không thể di chuyển với quả bóng.Tuy nhiên, thay vì một chiếc dĩa nhựa, Foosketball được chơi với một quả bóng đá và thay vì băng qua đường viền, một đội phải bắn bóng đá vào một quả bóng rổ để ghi điểm một điểm. Cần lưu ý rằng trong foosketball không có bảo đảm.Điều này đề cập đến khó khăn của trò chơi, đáng chú ý nhất là ngay cả những bức ảnh dễ nhất cũng có thể rim ra do sử thi thể thao và bản chất mãnh liệt.

Ví dụ

"Anh bạn, bạn muốn đi chơi một số foosketball tại đấu trường sau này ngày hôm nay?""Chắc chắn, nhưng hãy nhớ rằng rằng không có sự đảm bảo."