Fragments là gì


Hỏi ĐápLà gì

Từ:                                 fragment                             /'frægmənt/

danh từ

mảnh, mảnh vỡ

to be smashed to fragments

bị đập vụn thành mảnh

the fragments of a meal

thức ăn thừa

khúc, đoạn, mấu (của cái gì không liên tục hay chưa hoàn thành)

fragments of conversation

những đoạn (không mạch lạc) của câu chuyện

tác phẩm chưa hoàn thành

Từ gần giống                                                                                    fragmentation                                                                                                            fragmentary                                                                                                            fragmentation bomb