French pedicure là gì - Nghĩa của từ french pedicure


Là gìNghĩa của từFrench pedicure

french pedicure có nghĩa là

Khi một người đàn ông Squirtions kiêm trên đầu ngón chân của một người phụ nữ.Nhiều khả năng là khi người đàn ông hoặc phụ nữ có một tôn sùng chân, hậu quả của một footjob.

Ví dụ

Cô ấy đã tặng cho tôi một footjob và ngay khi tôi sẵn sàng Tôi có một móng chân Pháp !!