Furry head là gì - Nghĩa của từ furry head


Là gìNghĩa của từFurry head

furry head có nghĩa là

Một khốn khó chịu

Ví dụ

"Và đó là lý do tại sao chúng ta nên GO và Giải phóng Iraq"
"Im lặng bạn Furry Sack-Head"