Futurologist là gì


Hỏi ĐápLà gì

futurist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

futurist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm futurist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của futurist.

Từ điển Anh Việt

futurist

/'fju:tʃərist/

* danh từ

người theo thuyết vị lai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

futurist

a theologian who believes that the Scripture prophecies of the Apocalypse (the Book of Revelation) will be fulfilled in the future

Similar:

fantast: someone who predicts the future

futuristic: of or relating to futurism

futurist art