G500 là gì - Nghĩa của từ g500


Là gìNghĩa của từ

g500 có nghĩa là

Gelandewagen.Quasi-Suv được xây dựng bởi Mercedes-Benz.Ban đầu được sản xuất cho các lực lượng quân sự châu Âu, nhu cầu rất phổ biến đến nỗi chúng được cung cấp cho công chúng châu Âu, giống như Hummer H1 là ở Mỹ.Cho đến gần đây, chỉ có sẵn ở châu Âu comtinental.Hiện đang được xây dựng với số lượng hạn chế.Kiểu dáng bên ngoài của chiếc xe về cơ bản vẫn không thay đổi kể từ năm 1976, nhưng rõ ràng, nó hoạt động khá tốt.Bây giờ là một trong những chiếc xe phổ biến nhất với các ngôi sao hip-hop, chủ yếu là do sự rộng rãi và thẻ giá tương đối đắt tiền.

Thí dụ

Cho đến khi Mercedes cung cấp cho G-Class A facelift, Tôi sẽ lấy một Range Rover mới.

g500 có nghĩa là

Gulfstream Airplane, G500, tên ngắn "G5" như đặc trưng trong "Leavin" của Jesse McCartney

Thí dụ

Cho đến khi Mercedes cung cấp cho G-Class A facelift, Tôi sẽ lấy một Range Rover mới.