Ghost mouse là gì - Nghĩa của từ ghost mouse


Là gìNghĩa của từGhost mouse

ghost mouse có nghĩa là

Khoảnh khắc đó khi bạn mở rộng cánh tay của mình để lấy con chuột, nhưng bạn quên nó không có ở đó hoặc bạn đã không cắm nó vào tất cả.

Ví dụ

Trang này quá lâu!Phải mất nhiều thời gian tới cuộn nó với máy tính xách tay của tôi pad, hãy để tôi lấy ... Oh.
Chỉ cần có một con chuột ma.