Giải bài 2: mở rộng vốn từ nghề nghiệp sgk tiếng việt 2 tập 1 chân trời sáng tạo


Bài Tập
Câu 3: Tìm từ ngữ chỉ công việc, nghề nghiệp của mỗi người có trong từng bức tranh dưới đây:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  • Câu 3
  • Câu 4

Câu 3

Câu 3: Tìm từ ngữ chỉ công việc, nghề nghiệp của mỗi người có trong từng bức tranh dưới đây:

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các bức tranh xem người đó là ai và đang làm gì.

Lời giải chi tiết:

- Tranh 1 nông dân

- Tranh 2 bộ đội

- Tranh 3 thợ xây

- Tranh 4 ngư dân

- Tranh 5 bác sĩ

- Tranh 6 phi công

Câu 4

Câu 4: Đặt 1 2 câu về công việc của một người có trong bức tranh ở bài tập 3 (theo mẫu)

Phương pháp giải:

Em dựa vào mẫu để làm theo

Lời giải chi tiết:

Ai (cái gì, con gì)

Làm gì?

Bác nông dân

cấy lúa.

Chú bộ đội

canh gác.

Bác thợ xây

xây nhà.

Ngư dân

đánh bắt cá.

Bác sĩ

khám bệnh.

Phi công

lái máy bay.