Giải bài 2: nói và đáp lời bày tỏ sự ngạc nhiên, lời khen ngợi sgk tiếng việt 2 tập 1 chân trời sáng tạo


Bài Tập
a. Nhắc lại lời của bạn nhỏ trong bức tranh dưới đây. Cho biết lời nói ấy thể hiện tình cảm gì của bạn nhỏ.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  • Câu a
  • Câu b

Câu a

a. Nhắc lại lời của bạn nhỏ trong bức tranh dưới đây. Cho biết lời nói ấy thể hiện tình cảm gì của bạn nhỏ.

Phương pháp giải:

Em quan sát tranh, tìm lời nói của bạn nhỏ rồi nhận xét.

Lời giải chi tiết:

- Lời của bạn nhỏ: A, nụ hồng lớn nhanh quá!

- Lời nói của bạn nhỏ thể hiện sự ngạc nhiên và quan tâm khi thấy nụ hồng lớn nhanh quá.

Câu b

b. Cùng bạn đóng vai bố, mẹ và Mai để:

- Nói và đáp lời bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy Mai quét nhà rất sạch.

- Nói và đáp lời khen ngợi khi Mai giúp mẹ nhặt rau, dọn bát đũa.

Phương pháp giải:

Em dựa vào các tình huống đã cho để nói và đáp lời bày tỏ sự ngạc nhiên hoặc khen ngợi.

Lời giải chi tiết:

- Nói và đáp lời bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy Mai quét nhà rất sạch.

Bố: Chao ôi, con gái bố quét nhà sạch quá!

Mai: Con cảm ơn bố. Nhờ bố dạy con quét nhà đấy ạ.

- Nói và đáp lời khen ngợi khi Mai giúp mẹ nhặt rau, dọn bát đũa.

Mẹ: Con gái mẹ ngoan quá! Con đã biết giúp mẹ nhặt rau và dọn bát đũa rồi!

Mai: Con cảm ơn mẹ. Sau này, con sẽ giúp đỡ mẹ nhiều việc nhà hơn ạ.