Giải bài 2: nói và viết lời xin lỗi sgk tiếng việt 2 tập 1 chân trời sáng tạo


Bài Tập
Em quan sát xem hai nhân vật nào đang nói chuyện với nhau, đọc kĩ lời nói trong các bóng nói.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  • Câu a
  • Câu b

Câu a

a. Đọc lời các nhân vật trong tranh.

Phương pháp giải:

Em quan sát xem hai nhân vật nào đang nói chuyện với nhau, đọc kĩ lời nói trong các bóng nói.

Lời giải chi tiết:

Tình huống: Cháu đi chơi đá bóng về muộn nên ông đã nhắc nhở cháu.

Cháu: Cháu xin lỗi ông vì mải đá bóng nên về muộn ạ!

Ông: Lần sau, cháu nhớ về đúng giờ nhé!

Câu b

b. Cùng bạn đóng vai, nói và đáp lời xin lỗi trong từng trường hợp sau:

- Trong lúc đùa nghịch, em làm một bạn bị ngã.

- Em lỡ tay làm đổ ấm pha trà của ông bà.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các tình huống để nói và đáp lời xin lỗi cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

- Tình huống 1:

Em: Xin lỗi bạn nhé! Mình sơ ý quá! Bạn có đau lắm không?

Bạn: Mình không sao đâu! Bạn đừng lo!

- Tình huống 2:

Cháu: Cháu xin lỗi bà ạ! Cháu lỡ tay làm đổ ấm pha trà của bà rồi ạ!

Bà: Lần sau, cháu nhớ cẩn thận hơn nhé!