Giải bài 4: đọc một bài văn về trẻ em sgk tiếng việt 2 tập 1 chân trời sáng tạo


Bài Tập
Chơi trò chơi gió thổi để nói về đặc điểm riêng, những điểm đáng yêu của các bạn trong lớp

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  • Câu 1
  • Câu 2

Câu 1

Câu 1: Đọc một bài văn về trẻ em:

a. Chia sẻ về bài văn đã đọc.

b. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ.

Phương pháp giải:

Em giới thiệu về bài văn em được đọc bằng các ý:

- Tên bài văn

- Tác giả

- Từ ngữ em thích

Lời giải chi tiết:

- Tên bài văn: Tóc xoăn và tóc thẳng

- Tác giả: Văn Thành Lê

- Từ ngữ em thích: tóc xoăn, bồng bềnh, đẹp và lạ,

Câu 2

Câu 2: Chơi trò chơi Gió thổi

Lời giải chi tiết:

Gợi ý:

Chơi trò chơi gió thổi để nói về đặc điểm riêng, những điểm đáng yêu của các bạn trong lớp

- Quản trò: gió thổi, gió thổi!

- Cả lớp: Thổi gì? Thổi gì?

- Quản trò: Thổi mái tóc bồng bềnh của bạn Lam.

(Các bạn đứng gần Lam hoặc Lam tự hất bay mái tóc của mình)

Cả lớp cùng chia sẻ về những nét đáng yêu của các bạn trong lớp.