Giải thích vì sao Trái đất có sự sống


Hỏi ĐápKhoa HọcVì saoTrái đất
Mọi hình thức sống, từ vi khuẩn tới con người, đều không thể tồn tại nếu thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh và nếu không có khí quyển để hô hấp. Trái Đất là hành tinh duy nhất của hệ mặt trời có đủ các điều kiện để tồn tại và phát triển sự sống.
Sự sống trên Trái Đất được hình thành bắt đầu từ những phần tử nhỏ: các tế bào. Các tế bào này chứa nhiều nguyên tử cacbon, nhưng cũng có cả oxy, hydro, nito. Đó là mầm sống của sự sống, chúng là gốc của chất sống.
Mặc dù người ta cũng tìm thấy các nguyên tố ở những hành tinh khác của hệ mặt trời, song trái đất là hành tinh duy nhất chứa nhiều nước và oxy, hai chất không thể thiếu được đối với sự sống.
    

YouTube Video