Goku drip là gì - Nghĩa của từ goku drip


Là gìNghĩa của từGoku drip

goku drip có nghĩa là

Drip Goku là Swag CoolSuper Swag

Ví dụ

nhỏ giọt Goku là tuyệt và anh ấy rất tuyệt và anh ấy có rất nhiều nhỏ giọt

goku drip có nghĩa là

Vì vậy, về cơ bản nó là một kẻ bất biến chơi giữa chúng ta nhưng là hài hước và bài đăng memes trên Fourchan và là một Pochamp Lil có hình Drippy Goku

Ví dụ

nhỏ giọt Goku là tuyệt và anh ấy rất tuyệt và anh ấy có rất nhiều nhỏ giọt

goku drip có nghĩa là

Vì vậy, về cơ bản nó là một kẻ bất biến chơi giữa chúng ta nhưng là hài hước và bài đăng memes trên Fourchan và là một Pochamp Lil có hình Drippy Goku

Ví dụ

nhỏ giọt Goku là tuyệt và anh ấy rất tuyệt và anh ấy có rất nhiều nhỏ giọt Vì vậy, về cơ bản nó là một kẻ bất biến chơi giữa chúng ta nhưng là hài hước và bài đăng memes trên Fourchan và là một Pochamp Lil có hình Drippy Goku

goku drip có nghĩa là

Bây giờ đó một trong số những người bất lực của Hoa Kỳ nhỏ giọt Goku Pogchamp Funny Meme

Ví dụ

nhỏ giọt Goku là tuyệt và anh ấy rất tuyệt và anh ấy có rất nhiều nhỏ giọt Vì vậy, về cơ bản nó là một kẻ bất biến chơi giữa chúng ta nhưng là hài hước và bài đăng memes trên Fourchan và là một Pochamp Lil có hình Drippy Goku Bây giờ đó một trong số những người bất lực của Hoa Kỳ nhỏ giọt Goku Pogchamp Funny Meme Goku nhỏ giọt Man1: "Yo nhìn vào đó nhỏ giọt Goku ở đằng kia !!!!"

goku drip có nghĩa là

man2: "bro cái lồnnhỏ giọt"

Ví dụ

Một người nói chỉ có một người biết nhỏ giọt và quyền lực trong vũ trụ này và đó là nhỏ giọt Goku. Swag của anh ấy là SOO mạnh mẽ không thể tin được rằng nó vượt qua những người thích của bất cứ ai và bất cứ điều gì anh ấy gặp "Yo anh chàng đã làm bạn viết nguệch ngoạc một số kiến ​​thức về bức tường về Thần nhỏ giọt" (một số kiến ​​trúc sư Ai Cập)