Hình lăng trụ tam giác có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng


Hỏi ĐápBao nhiêu

1. Hình lăng trụ

- Định nghĩa:Hình lăng trụ là một đa diện gồm có hai đáy là hai đa giác bằng nhau và nằm trên hai mặt phẳng song song, các mặt bên là hình bình hành, các cạnh bên song song hoặc bằng nhau

- Tính chất:Hình hộp là hình lăng trụ có đáy là hình bình hành

- Thể tích:thể tích hình lăng trụ bằng diện tích của mặt đáy và khoảng cách giữa hai mặt đáy hoặc là chiều cao.

V = B.h

Trong đó:

+ B: diện tích mặt đáy của hình lăng trụ

+ H: chiều cao của của hình lăng trụ

+ V: thể tích hình lăng trụ

Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? (ảnh 2)Hình lăng trụ

Lăng trụ tam giác có bao nhiêu mặt?


Câu 46429 Nhận biết

Lăng trụ tam giác có bao nhiêu mặt?


Đáp án đúng: d


Phương pháp giải

Vẽ hình và đếm số mặt của lăng trụ tam giác.

Ôn tập chương 7 --- Xem chi tiết

...

Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?


Câu 85466 Thông hiểu

Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?


Đáp án đúng: b


Phương pháp giải

Dựa vào khái niệm mặt đối xứng của khối đa diện.

Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện (Đọc thêm) --- Xem chi tiết

...

Số mặt phẳng đối xứng của khối lăng trụ tam giác đều là

A. 3

B. 4

Đáp án chính xác

C. 6

D. 9

Xem lời giải