Hisp là gì - Nghĩa của từ hisp


Là gìNghĩa của từ

hisp có nghĩa là

Biến thể của herpes vi-rút mà các bạn có được.

Ví dụ

Cô gái: Cái gì khó chịu đau trên miệng của bạn?
Guy: Oh, Hispes của tôi là bùng phát lên.

hisp có nghĩa là

HISP là một từ viết tắt của một người ngu người ngu ngốc "cao"

Ví dụ

Cô gái: Cái gì khó chịu đau trên miệng của bạn?

hisp có nghĩa là

Guy: Oh, Hispes của tôi là bùng phát lên.

Ví dụ

Cô gái: Cái gì khó chịu đau trên miệng của bạn?