Ice hole là gì - Nghĩa của từ ice hole


Là gìNghĩa của từIce hole

ice hole có nghĩa là

lỗ đít.Từ phim johnny nguy hiểm.

ví dụ

bạn ngu ngốc Farking hố băng!

ice hole có nghĩa là

ai đó tài năng ở trượt băng, người thường là một người đàng hoàng, nhưng bước vào băng, tiến hànhđể thể hiện mọi người và hành động theo cách chung tinh ranh.

ví dụ

bạn biết đấy, tôi nghĩ rằng dan là khá ổn, nhưng khi chúng ta điTrượt băng hóa ra anh ta là một hố băng thực sự.