Ill behave là gì


Hỏi ĐápLà gì

Thông tin thuật ngữ ill-behaved tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm ill-behaved tiếng Anh ill-behaved
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ ill-behaved

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

ill-behaved tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ ill-behaved trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ ill-behaved tiếng Anh nghĩa là gì.

ill-behavedquảng cáo

Đầm váy sơ sinh bé gái tặng kèm quần 60.000 đ 75.000 đ (giảm 20%) xem thêm và mua

Thuật ngữ liên quan tới ill-behaved

 • fair-ground tiếng Anh là gì?
 • resonated tiếng Anh là gì?
 • metalanguage tiếng Anh là gì?
 • kernels tiếng Anh là gì?
 • array name tiếng Anh là gì?
 • irrevocable tiếng Anh là gì?
 • lugworm tiếng Anh là gì?
 • purported tiếng Anh là gì?
 • epiglottises tiếng Anh là gì?
 • lime tiếng Anh là gì?
 • unprosperous tiếng Anh là gì?
 • salvationist tiếng Anh là gì?
 • sat tiếng Anh là gì?
 • Government securities tiếng Anh là gì?
 • hobbies tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của ill-behaved trong tiếng Anh

ill-behaved có nghĩa là: ill-behaved* tính từ- vô lễ; mất dạy

Đây là cách dùng ill-behaved tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ ill-behaved tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh