Insomnium là gì - Nghĩa của từ insomnium


Là gìNghĩa của từ

insomnium có nghĩa là

Một trong những kim loại chết du dương ... không ... các nhóm âm nhạc bao giờ. Được hình thành ở Phần Lan, họ được biết đến với âm thanh đam mê và kỹ năng kỹ thuật tuyệt vời. Thật không may, như vậy nhiều ban nhạc tốt khác mà bạn sẽ may mắn gặp phải một người đã nghe nói về họ.

Thí dụ

Mẹ tôi buộc tôi phải đến một buổi hòa nhạc Jonas Brother. May mắn thay, tôi đã chơi insomnium trên iPod của mình sau đó, do đó tiết kiệm tôi khỏi tổng số hiếp dâm tai.

insomnium có nghĩa là

Âm nhạc hay nhất từ ​​trước đến nay, tốt hơn là bất cứ điều gì khác bạn đã nghe. Nó sáng tác rất tốt, nó sẽ khiến bạn shit bạn.

Thí dụ

Mẹ tôi buộc tôi phải đến một buổi hòa nhạc Jonas Brother. May mắn thay, tôi đã chơi insomnium trên iPod của mình sau đó, do đó tiết kiệm tôi khỏi tổng số hiếp dâm tai. Âm nhạc hay nhất từ ​​trước đến nay, tốt hơn là bất cứ điều gì khác bạn đã nghe. Nó sáng tác rất tốt, nó sẽ khiến bạn shit bạn.

insomnium có nghĩa là

"bạn nghe nhạc gì?"

Thí dụ

Mẹ tôi buộc tôi phải đến một buổi hòa nhạc Jonas Brother. May mắn thay, tôi đã chơi insomnium trên iPod của mình sau đó, do đó tiết kiệm tôi khỏi tổng số hiếp dâm tai. Âm nhạc hay nhất từ ​​trước đến nay, tốt hơn là bất cứ điều gì khác bạn đã nghe. Nó sáng tác rất tốt, nó sẽ khiến bạn shit bạn.