Issuance of debt là gì


Hỏi ĐápLà gì

Issuing Bonds là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Issuing Bonds / Phát Hành Một Trái Phiếu trong Kinh tế .

Thông tin chung

Tiếng Anh Issuing Bonds
Tiếng Việt Phát Hành Một Trái Phiếu
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa - Khái niệm

Issuing Bonds là gì?

Trái phiếu được phát hành dưới dạng các khoản nợ có thể giao dịch. Người phát hành trái phiếu là người đi vay, còn người mua hoặc người mua trái phiếu là người cho vay. Khi đáo hạn của trái phiếu, các tổ chức phát hành trái phiếu hoàn trả cho trái chủ giá trị gốc.

  • Issuing Bonds là Phát Hành Một Trái Phiếu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa - Giải thích

Issuing Bonds

Một vấn đề trái phiếu áp dụng cho các lá phiếu là khi chính quyền tiểu bang hoặc một đơn vị chính quyền địa phương (thành phố, quận, trường học), đặt câu hỏi trước cử tri như một biện pháp bỏ phiếu, yêu cầu họ phê duyệt hoặc từ chối chi tiêu đề xuất bổ sung. Các khu học chánh và thành phố thường tận dụng tối đa thẩm quyền bầu cử trái phiếu, nhưng chính phủ tiểu bang cũng sử dụng trái phiếu.

Trái phiếu được phát hành bởi chính phủ tiểu bang và thành phố thường được gọi là trái phiếu thành phố. Luật pháp và các quy định quy định cách thức và thời điểm phát hành trái phiếu đi đến một cuộc bỏ phiếu khác nhau giữa các tiểu bang và từ địa phương đến địa phương trong các tiểu bang.

Các cơ quan lập pháp tiểu bang hoặc các đơn vị chính quyền địa phương có thể đặt câu hỏi như vậy trước các cử tri trong khu vực tài phán chính trị của họ vì luật ngăn cản đơn vị chính phủ tăng thuế hoặc chi tiêu vượt quá một mức nhất định mà không có sự chấp thuận của cử tri, cũng như luật pháp yêu cầu cử tri phê duyệt cho việc tạo ra bất kỳ khoản nợ công mới.

Definition

Thuật ngữ tương tự - liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Issuing Bonds

  • Phát Hành Một Trái Phiếu tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế  Issuing Bonds là gì? (hay Phát Hành Một Trái Phiếu nghĩa là gì?) Định nghĩa Issuing Bonds là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Issuing Bonds / Phát Hành Một Trái Phiếu. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục