Jeans beans là gì - Nghĩa của từ jeans beans


Là gìNghĩa của từJeans beans

jeans beans có nghĩa là

Jeans đậu Khi bạn có một sợi cao chế độ ăn uống và làm cho KEKS của bạn

Ví dụ

"Tất cả những thứ đó Heinz đã đã cho cho tôi quần jean đậu"

jeans beans có nghĩa là

Jean là một người ăn rất yêu mình quá nhiều và tối hơn linh hồn của mẹ bạn.Thật tối rằng trong đã chết trong đêm .... Khi anh ta đang lang thang trên đường phố tìm kiếm thức ăn ..... tất cả những gì bạn có thể thấy là người da trắng của nhãn cầu của anh ta.

Ví dụ

"Tất cả những thứ đó Heinz đã đã cho cho tôi quần jean đậu"