Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng


Hỏi ĐápBao nhiêu

Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

16/09/2020 644

Câu hỏi Đáp án và lời giải
Câu Hỏi:
Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Đột biến mất 1 đoạn nhiễm sắc thể luôn dẫn tới làm mất các gen tương ứng nên luôn gây hại cho thể đột biến.
II. Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể luôn dẫn tới làm tăng số lượng bản sao của các gen ở vị trí lặp đoạn.
III. Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể có thể sẽ làm tăng hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào.
IV. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể không làm thay đổi số lượng gen trong tế bào nên không gây hại cho thể đột biến.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sinh 12 bài 5 : Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
- Phát biểu I sai vì có thể đoạn bị mất gen là đoạn mang những gen quy định các tính trạng không tốt. Trong trường hợp này thì mất đoạn có thể có lợi cho thể đột biến.
- Phát biểu IV sai vì đột biến đảo đoạn làm thay đổi trình tự gen trên NST có thể gây hại cho thể đột biến.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Báo đáp án sai
Đang xử lý...

Cảm ơn Quý khách đã gửi thông báo.

Quý khách vui lòng thử lại sau.