Klingon bird of prey là gì - Nghĩa của từ klingon bird of prey


Là gìNghĩa của từKlingon bird of prey

klingon bird of prey có nghĩa là

Khi bạn dọn đĩa của bạn tại Captain D's và họ cung cấp cho bạn một mút.

Ví dụ

Cory đã thực hiện chim săn mồi Klingon trên đêm giao thừa.