Leodan là gì - Nghĩa của từ leodan


Là gìNghĩa của từ

leodan có nghĩa là

Anh ấy sẽ luôn mặc quần áo tên thương hiệu.Anh ấy có một tinh ranh lớn.Anh ta sẽ luôn luôn đặt một khuôn mặt nghiêm túc để che giấu cuộc sống mà anh ta phải đi mặc dù.Đừng để một Leo rời xa bạn, anh ấy quan tâm đến bạn và sẽ luôn ở bên cạnh bạn miễn là bạn không phản bội anh ấy.

Ví dụ

Tại sao Leodan luôn luôn nghiêm trọng?

leodan có nghĩa là

Một sự nhàm chán, nhút nhát và tổng thể anh chàng thông minh.Không nhiều người mọi người có tên này, vì vậy nếu bạn tìm thấy một legan, đừng buông tay.Anh ấy đam mê những gì anh ấy làm và sẽ yêu bạn sâu sắc.

Ví dụ

Tại sao Leodan luôn luôn nghiêm trọng? Một sự nhàm chán, nhút nhát và tổng thể anh chàng thông minh.Không nhiều người mọi người có tên này, vì vậy nếu bạn tìm thấy một legan, đừng buông tay.Anh ấy đam mê những gì anh ấy làm và sẽ yêu bạn sâu sắc. Này, bạn đã nghe nói về đứa trẻ mới chưa? Vâng, tên của anh ấy là Legan.Anh ấy thật nhàm chán !!

leodan có nghĩa là

A weird guy who will be forever alone. There is probably only one English speaking/understanding person in the world with this name. If that is you, I'm sorry.

Ví dụ

Tại sao Leodan luôn luôn nghiêm trọng? Một sự nhàm chán, nhút nhát và tổng thể anh chàng thông minh.Không nhiều người mọi người có tên này, vì vậy nếu bạn tìm thấy một legan, đừng buông tay.Anh ấy đam mê những gì anh ấy làm và sẽ yêu bạn sâu sắc. Này, bạn đã nghe nói về đứa trẻ mới chưa?