Lest we forget là gì - Nghĩa của từ lest we forget


Là gìNghĩa của từLest we forget

lest we forget có nghĩa là

"Lest chúng tôi quên" là một cụm từ thường được sử dụng trong việc remberance của hàng triệu người đàn ông người đã chết trong cuộc chiến vĩ đại.Thật khó để mô tả chính xác những gì nó có nghĩa là, nhưng nó là một cảnh báo về các loại.Một cảnh báo rằng chúng ta không nên quên những người lính đã chiến đấu trong WWI, và những gì họ chịu đựng được.

Ví dụ

Người 1: "Năm thứ 100 Kỷ niệm kết thúc WWI11/11 / 2018." Người 2: "Lest chúng ta quên ..."

lest we forget có nghĩa là

Lest chúng ta quên là tốt nhất của album của Marilyn Manson.

Ví dụ

Người 1: "Năm thứ 100 Kỷ niệm kết thúc WWI11/11 / 2018." Người 2: "Lest chúng ta quên ..." Lest chúng ta quên là tốt nhất của album của Marilyn Manson. Bob- Tôi sẽ đi mua "kẻk chúng ta quên."