Loại hình giao thông vận tải có khối lượng hàng hóa luân chuyển lớn nhất ở NƯỚC TA là


Loại hình giao thông vận tải có khối lượng hàng hóa luân chuyển lớn nhất nước ta:

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đường biển là loại hình giao thông vận tải có khối lượng hàng hóa luân chuyển lớn nhất nước ta do tính ưu điểm vận chuyển được hàng hóa nặng, cồng kềnh, đi xa.

Vậy đáp án là C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ - Địa lý 12 - Đề số 4

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.