Lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam là giai cấp nào


Mẹo Hay
  • 27/3/21
Câu hỏi: Lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam là giai cấp nào?
A. Giai cấp nông dân.
B. Giai cấp công nhân.
C. Giai cấp tiểu tư sản.
D. Giai cấp tư sản dân tộc.
Lời giải
Đáp án A.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp zix.vn nhé!!!
Click để xem thêm...
T
Written by

The Knowledge

Moderator
Moderator
  • Bài viết25,523
  • Điểm tương tác27
  • Điểm48