Media là gì tiếng Anh


Hỏi ĐápLà gìHọc TốtTiếng anh

Đóng tất cảKết quả từ 4 từ điểnTừ điển Anh - Việtmedia['mi:diə]|danh từ số nhiều của medium  tầng giữa huyết quản ( the media ) phương tiện truyền thông đại chúngChuyên ngành Anh - Việtmedia['mi:diə]|Kỹ thuậtphương tiện; môi trường; trung bình, ở giữaSinh họcmôi trườngTin học Truyền thông; Môi trường; Phương tiện số nhiều của medium  Xem secondary storage medium Xây dựng, Kiến trúcphương tiện; môi trường; trung bình, ở giữaTừ điển Việt - Việtmedia|danh từCác phương tiện thông tin tuyên truyền như: báo chí, tivi,...Đồng nghĩa - Phản nghĩamedia|media

media (n)

mass media, television, radio, newspapers, magazines, broadcasting