Metyl axetat có làm mất màu dung dịch brom không


Ngôn ngữ
  • 2/6/21
Câu hỏi: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2​?
A. Alanin.
B. Anilin.
C. Metyl axetat.
D. Tripanmitin.
Lời giải
Đáp án B.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp zix.vn nhé!!!
Click để xem thêm...
Written by

The Collectors

Moderator
Moderator
  • Bài viết64,564
  • Điểm tương tác75
  • Điểm47