Modern style là gì


Hỏi ĐápLà gì

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ modern style

Hình ảnh cho thuật ngữ modern style

(n) Phong cách hiện đại
Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Modern style
 • Cretonne
 • Twisted yarn
 • Margin of error
 • Pleat facing
 • Cuirass
 • Thread triangle
 • Match off
 • Pocket placement
 • Damage
 • Visual colour evaluation
Chủ đề Chủ đề Giày da may mặc

Định nghĩa - Khái niệm

Modern style là gì?

Modern style có nghĩa là (n) Phong cách hiện đại

 • Modern style có nghĩa là (n) Phong cách hiện đại
 • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Phong cách hiện đại Tiếng Anh là gì?

(n) Phong cách hiện đại Tiếng Anh có nghĩa là Modern style.

Ý nghĩa - Giải thích

Modern style

Đây là cách dùng Modern style. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Modern style là gì? (hay giải thích (n) Phong cách hiện đại nghĩa là gì?) . Định nghĩa Modern style là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Modern style / (n) Phong cách hiện đại. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.