Môi trường nhiệt đới gió mùa có những thuận lợi,khó khăn gì đối với sản xuất nông nghiệp


Môi trường xích đạo ẩm có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sản xuất nông nghiệp?

Câu 4: Môi trường xích đạo ẩm có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sản xuất nông nghiệp? (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bài làm:

- Môi trường xích đạo ẩm đã mang lại những thuận lợi cũng như khó khăn nhất định đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp. Cụ thể đó là:

  • Vể mặt thuận lợi: Mưa nhiều, nắng nhiều quanh năm nên có thể trồng nhiều loại cây, nuôi nhiều vật nuôi quanh năm; thực hiện các biên pháp xen canh, gối vụ,...
  • Về mặt khó khăn: Nóng ẩm quanh năm là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh phát triển, gây hại cho cây trồng và gia súc.