Mục tiêu đấu tranh của nhân dân Nam Phi là gì


Hỏi ĐápLà gì

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, mục tiêu chủ yếu trong cuộc đấu tranh của nhân dân châu Phi là


Câu 91549 Vận dụng cao

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, mục tiêu chủ yếu trong cuộc đấu tranh của nhân dân châu Phi là


Đáp án đúng: d


Phương pháp giải

Suy luận.

Các nước châu Phi --- Xem chi tiết

...

Cộng hòa Nam Phi

Mục II

II. Cộng hòa Nam Phi

- Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên bang Nam Phi nằm trong khối Liên hiệp Anh.

- Năm 1961, trước áp lực đấu tranh của nhân dân, Liên bang Nam Phi rút khỏi khối Liên hiệp Anh và tuyên bố là nước Cộng hòa Nam Phi.

- Thực dân da trắng đã thi hành chính sách phân biệt chủng tộc (chủ nghĩa A-pác-thai) trong hơn 3 thế kỉ ở Nam Phi.

Một trong những biểu hiện của chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai ở Nam Phi

- Dưới sự lãnh đạo của tổ chức “Đại hội dân tộc Phi” (ANC), người da đen bền bỉ đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc, cộng đồng quốc tế đã ủng hộ cuộc đấu tranh cùa nhân dân da đen.

- Tháng 12-1993, chính quyền của người da trắng tuyên bố bãi bỏ chế độ A-pác-thai, trả tự do cho lãnh tụ ANC sau 27 năm bị cầm tù. Tổ chức ANC và Đảng Cộng sản Nam Phi được thừa nhận là tổ chức hợp pháp.

- Tháng 4-1994, sau cuộc bầu cử đa chủng tộc đầu tiên ở Nam Phi, Nen-Xơn Man-đê-la đã trở thành Tổng thống người da đen đầu tiên ở đây.

- Chính quyền mới ở Nam Phi đã đưa ra Chiến lược kinh tế vĩ mô để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện mức sống của người da đen.

ND chính

Tóm tắt những nét cơ bản về phong trào đấu tranh của nhân dân Cộng hòa Nam Phi.

Sơ đồ tư duy các nước Châu Phi


Loigiaihay.com

 • Lý thuyết các nước châu Phi

  Lý thuyết các nước châu Phi

  Lý thuyết các nước châu Phi

 • Hiện nay các nước châu Phi đang gặp những khó khăn gì trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội đất nước?

  Hiện nay các nước châu Phi đang gặp những khó khăn gì trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội đất nước?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 28 SGK Lịch sử 9

 • Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hoà Nam Phi đã đạt được những thắng lợi nào có ý nghĩa lịch sử to lớn?

  Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hoà Nam Phi đã đạt được những thắng lợi nào có ý nghĩa lịch sử to lớn?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 29 SGK Lịch sử 9

 • Hãy trình bày những nét chính về sự phát triển kinh tế, xã hội của các nước châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai

  Hãy trình bày những nét chính về sự phát triển kinh tế, xã hội của các nước châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai

  Giải bài tập trang 29 SGK Lịch sử 9

 • Tình hình chung - Các nước châu Phi

  Tình hình chung - Các nước châu Phi

  Tóm tắt mục I. Tình hình chung - Các nước châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

 • Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và "Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam có điểm gì giống và khác nhau?

  Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và "Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam có điểm gì giống và khác nhau?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 142 SGK Lịch sử 9

 • Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị Đông Dương?

  Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị Đông Dương?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 82 SGK Lịch sử 9

Mục lục

 • 1 Thời tiền sử
 • 2 Sự khai phá và trở thành thuộc địa của Hà Lan
 • 3 Trở thành thuộc địa của Anh
 • 4 Liên minh Nam Phi
 • 5 Nước cộng hòa
 • 6 Đấu tranh chống chế độ apartheid của người da đen
 • 7 Hậu apartheid
 • 8 Xem thêm
 • 9 Tham khảo
 • 10 Đọc thêm
 • 11 Liên kết ngoài