My michelle là gì - Nghĩa của từ my michelle


Là gìNghĩa của từMy michelle

my michelle có nghĩa là

Được sử dụng trong bài hát của Harmony thứ năm bài hát "Bo $$", có một ý nghĩa tương tự như Flek nhưng cũng liên quan đến việc có một cơ thể khỏe mạnh và chế độ ăn uống của thảm thực vật.

Ví dụ

Người 1: Chế độ ăn kiêng đó thế nào?
Người 2: Gurl, tôi đang ở trên Michelle Obama!Tôi đã có một số củ cải và cơ thể của tôi cảm thấy tuyệt vời!

my michelle có nghĩa là

Beatles Bài hát được phát hành ngày 3 tháng 12, 1965.
Album: Soul Cao su.
Có nghĩa là, Michelle, đẹp của tôi.

Ví dụ

Người 1: Chế độ ăn kiêng đó thế nào?
Người 2: Gurl, tôi đang ở trên Michelle Obama!Tôi đã có một số củ cải và cơ thể của tôi cảm thấy tuyệt vời! Beatles Bài hát được phát hành ngày 3 tháng 12, 1965.
Album: Soul Cao su.