Nagging wife là gì - Nghĩa của từ nagging wife


Là gìNghĩa của từNagging wife

nagging wife có nghĩa là

Điều bạn gái dễ thương, ngọt ngào, ngây thơ của bạn biến thành sau hôn nhân.Điều này chỉ sau khi 354 đêm chờ đợi một mình tự hỏi khi bạn ở nhà, 10967 món ăn bẩn đã rửa sạch, 4 ngày đã quên, và 7358 'vô tình' liếc nhìn / nhìn chằm chằm vào những người phụ nữ khác.

Ví dụ

Chồng: Tại sao bạn phải là một người vợ cằn nhằn như vậy?
Vợ: Tại sao bạn không thể lấy gợi ý ?!