Ned's newt là gì - Nghĩa của từ ned's newt


Là gìNghĩa của từNed's newt

ned's newt có nghĩa là

Một phim hoạt hình rất nổi tiếng ở Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.Qubo lưu trữ nó, đó là ngày đầu tiên là vào ngày 18 tháng 10 năm 1997. Cốt truyện xoay quanh một cậu bé mua thú cưng tại cửa hàng thú cưng và The Newt là người duy nhất.Cậu bé nhận ra điều gì đó là sai với người Newt và chủ cửa hàng thú cưng mang đến cho anh ta Zippo newt thực phẩm.Chủ cửa hàng thú cưng nói với cậu bé không cung cấp quá nhiều cho Newt.Cậu bé nhầm vào những người có thể trong cá và làm cho NEWT phát triển lớn.

Ví dụ

Kid 1: Tôi chỉ thấy Ned's Newt trên TV!Kid 2: Cảm ơn Chúa Đó không phải là trên thời gian lố bịch!