News programme nghĩa là gì


Hỏi ĐápLà gì

Thông tin thuật ngữ ニュース番組 tiếng Nhật

Từ điển Nhật Việt

phát âm ニュース番組 tiếng Nhật ニュース番組
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ ニュース番組

Chủ đề Chủ đề Tiếng Nhật chuyên ngành

Tìm kiếm: Tìm

Định nghĩa - Khái niệm

ニュース番組 tiếng Nhật?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ ニュース番組 trong tiếng Nhật. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ ニュース番組 tiếng Nhật nghĩa là gì.

Kana: ニュースばんぐみ

Xem từ điển Việt Nhật

Thuật ngữ liên quan tới ニュース番組

 • 農山漁村 tiếng Nhật là gì?
 • 薄暗い tiếng Nhật là gì?
 • 手押し車 tiếng Nhật là gì?
 • 転送ルート tiếng Nhật là gì?
 • 差引き支給額 tiếng Nhật là gì?
 • 泰山木 tiếng Nhật là gì?
 • 練り粉 tiếng Nhật là gì?
 • オクスブリッジ tiếng Nhật là gì?
 • アメゴム tiếng Nhật là gì?
 • 公社債 tiếng Nhật là gì?
 • 宇宙科学研究所 tiếng Nhật là gì?
 • 問責決議案 tiếng Nhật là gì?
 • ヘシアンクロス tiếng Nhật là gì?
 • ツバメの巣 tiếng Nhật là gì?
 • 意義素 tiếng Nhật là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của ニュース番組 trong tiếng Nhật

ニュース番組 có nghĩa là: news programme, news program; Kana: ニュースばんぐみ

Đây là cách dùng ニュース番組 tiếng Nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Nhật

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ ニュース番組 tiếng Nhật là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.