Nghỉ việc cho đủ tuổi nghỉ hưu có được trợ cấp thôi việc


Xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, người lao động có mong muốn được nghỉ hưu trước tuổi. Nhiều người thắc mắc rằng, liệu khi nghỉ hưu trước tuổi có được hưởng trợ cấp thôi việc không. Để giải đáp những thắc mắc đó, mời quý bạn đọc đến với bài viết Nghỉ hưu trước tuổi có được hưởng trợ cấp thôi việc không của chúng tôi.

Trợ cấp thôi việc là gì?

Trợ cấp thôi việc là khoản tiền mà người sử dụng lao động chi trả cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật lao động.

Độ tuổi nghỉ hưu theo quy định

Điều 169, Bộ Luật Lao động 2019 quy định về tuổi nghỉ hưu như sau:

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Theo đó, độ tuổi nghỉ hưu sẽ được điều chỉnh theo lộ trình như sau:

Năm Lao động nữ Lao động nam
2020 Đủ 55 tuổi Đủ 60 tuổi
2021 Đủ 55 tuổi 4 tháng Đủ 60 tuổi 3 tháng
2022 Đủ 55 tuổi 8 tháng Đủ 60 tuổi 6 tháng
2023 Đủ 56 tuổi Đủ 60 tuổi 9 tháng
2024 Đủ 56 tuổi 4 tháng Đủ 61 tuổi
2025 Đủ 56 tuổi 8 tháng Đủ 61 tuổi 3 tháng
2026 Đủ 57 tuổi Đủ 61 tuổi 6 tháng
2027 Đủ 57 tuổi 4 tháng Đủ 61 tuổi 9 tháng
2028 Đủ 57 tuổi 8 tháng Đủ 62 tuổi.
2029 Đủ 58 tuổi
2030 Đủ 58 tuổi 4 tháng
2031 Đủ 58 tuổi 8 tháng
2032 Đủ 59 tuổi
2033 Đủ 59 tuổi 4 tháng
2034 Đủ 59 tuổi 8 tháng
2035 trở đi Đủ 60 tuổi

Cần chú ý, người lao động trong một số trường hợp có thể nghỉ hưu trước hoặc sau độ tuổi quy định, cụ thể như sau:

(1) Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:

+ Năm 2020: Có thể nghỉ hưu trước khi đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam.

+ Từ năm 2021 trở đi người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với người lao động làm việc ở điều kiện lao động bình thường.
Đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi (5 năm) so với người lao động làm việc ở điều kiện lao động bình thường.

Nghỉ hưu trước tuổi là việc người lao động nghỉ hưu trước độ tuổi mà pháp luật quy định. Vậy, nghỉ hưu trước tuổi có được hưởng trợ cấp thôi việc không mời quý bạn đọc đến với phần tiếp theo của bài viết.

Vậy nếu người lao động Nghỉ hưu trước tuổi có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

Nghỉ hưu trước tuổi có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

Khoản 1, điều 46, Bộ Luật Lao động 2019, quy định như sau:

Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việcđược trợ cấp một nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp quy định tạiđiểme khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.

Theo đó, người lao động nghỉ hưu trước tuổi như quy định ở trên mà chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu thì được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định. Điều kiện hưởng lương hưu được quy định tại điều 219, Bộ Luật Lao động 2019 quy định về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 84/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14.

Theo quy định hiện hành, mỗi năm làm việc người lao động được hưởng trợ cấp nửa tháng tiền lương. Trong đó:

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trảtrợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

Tiền lương để tínhtrợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết Nghỉ hưu trước tuổi có được hưởng trợ cấp thôi việc không?Nếu quý bạn đọc còn bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 6557.